www.dpsbikanerprimary.com
Welcome to online home of D.P.S  


Late Shri Amar Nath ji Chandna Memorial Awards

Name of StudentClassYear
Keshav NarayanK.G. A2009-2010
Shreya DubeyK.G. B2009-2010
Aryan GoyalK.G. A2010-2011
Jhalak KhajanchiK.G. A2010-2011
Dharansh RajpurohitK.G. A2011-2012
Sanskriti AroraK.G. A2012-2013
Adeep MohantyK.G. B2012-2013
KRISHNA CHHIMPA K.G. A2013-2014
DIYA ARORA K.G. B2013-2014
RAM BHARI K.G. A2014-2015
HITANKSHI PUROHIT K.G. A2014-2015


Late Shri Narendra Gandhi Memorial Awards

Name of StudentClassYear
Sumedha BanerjeeV A2007-2008
Preetam SinghV C2007-2008
Shaurya GombarV A2008-2009
Sonal GuptaIV C2008-2009
Manu GaurV A2009-2010
Nairiti VyasV C2009-2010
Akshat SharmaV C2010-2011
Azizal LudharV A2010-2011
Navya KhatriV B2011-2012
Dev NamaV C2012-2013
Sejal JainV A2012-2013
DHHRUV GUPTAV A2013-2014
HEERAL CHANDAKV C2013-2014
KESHAV NARAYAN V A2014 – 2015
RIDDHI GOYAL V A2014 – 2015


Copyright 2011 @ DPS, Bikaner